Ваша машина -
наша забота!

X-AUTO. Ремонтируем надежно.

+38(097)903 72 91

x-auto.od.ua

ОБСЛУЖИВАНИЕ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Безналичный расчет

Цены неизменны с 2007 года

X-AUTO. Одесса, Паустовского 31е

+38(097)903 72 91

Авто б/у с полным ремонтом по спокойной цене. Звоните 097-903-72-91. Авто б/у с полным ремонтом по спокойной цене. Звоните 097-903-72-91. Авто б/у с полным ремонтом по спокойной цене. Звоните 097-903-72-91.

Обслуживание юридических лиц

Один из главных принципов работы X-AUTO - это создание благоприятных, длительных и комфортных партнерских отношений.

Сегодня мы успешно сотрудничаем с целым рядом одесских предприятий, обеспечивая их автопарки самым полным комплексом услуг. Мы всегда соблюдаем сроки, а наша ценовая политика позволяет учитывать потребности клиентов любого уровня.  

Компания X-AUTO предлагает заключение долгосрочных договоров с юридическими лицами на полное сервисное обслуживание автомобильной техники, а также на обслуживание личного транспорта сотрудников на особых условиях. 

Основным преимуществом такого сотрудничества является возможность воспользоваться нашими услугами в рамках стандартного договора на обслуживание транспортных средств на предоплатной или постоплатной основе по безналичному расчету или за наличные.

Сотрудничая с нами, Вы получаете:

* Честные условия партнерства

* Гарантии своевременного обслуживания и ремонта Вашего автопарка

* Гибкую ценовую политику

* Самый полный спектр услуг автосервиса

* Специальные предложения и систему скидок

* Индивидуальный подход - с учетом всех Ваших пожеланий

* Возможность использования любой формы оплаты

* Предоставление всей необходимой договорной и финансовой документации


На всех СТО «X-AUTO» работают только профессиональные специалисты с техническим образованием!


Подивитись договір на сервісно-технічне обслуговування

Завантажити договір на сервісно-технічне обслуговування

ДОГОВІР №

про надання послуг

м. Одеса «__» _______ 2013 року.

ФОП Луцяк Микола Кирилович, має статус платника єдиного податку відповідно до Податкового кодексу України, іменований надалі “Виконавець” з однієї сторони, та

ТОВ „__________________________________________________, має статус платника податку на прибуток на загальних підставах відповідно до Податкового кодексу України, іменоване надалі “Замовник”, в особі директора____________________________, який діє на підставі Статуту, з іншої Сторони, надалі разом «Сторони», а кожна окремо “Сторона” уклали цей договір про наступне:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець зобов’язується за заявками Замовника виконувати комплекс робіт із сервісно-технічного обслуговування і ремонту автомобілів Замовника, що здійснюється Виконавцем відповідно до вимог ДСТУ 2322-93 і ДСТУ 3649-97 та Правил надання послуг з технічного обслуговування і ремонту автомобільних транспортних засобів, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 11 листопада 2002 р. N 792 (надалі «Роботи»).

1.2. Перелік Робіт, строки виконання робіт, а також перелік запасних частин, агрегатів, комплектуючих, необхідних для їх виконання, визначається в Заявках, які оформляються Сторонами.

 

2. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ СТОРІН

2.1. Виконавець зобов’язаний:

2.1.1. На підставі прийнятої до виконання Заявки Замовника виконувати Роботи з сервісно- технічного обслуговування автомобілів Замовника належним чином, якісно та у визначений Сторонами в Заявці термін.

2.1.2. Забезпечити збереження автомобіля Замовника протягом всього строку виконання робіт. При цьому на час виконання Робіт, зазначених в п.1.1. даного Договору, Виконавець приймає на відповідальне зберігання автомобіль Замовника, а також речі, що знаходяться всередині автомобіля. Прийняття на відповідальне зберігання автомобіля та речей, що знаходяться в ньому, а також повернення з нього оформлюється Сторонами шляхом складання відповідного Акту прийому-передачі.

2.1.3. У випадку, коли Роботи виконуються з використанням агрегатів, запасних частин, комплектуючих і інших видаткових матеріалів Замовника, повідомляти Замовника про непридатність і/або недоброякісність агрегатів, запасних частин, комплектуючих і інших видаткових матеріалів, що передані Замовником;

2.1.4. Повідомляти про наявність не залежних від Виконавця обставин, що можуть вплинути на придатність і/чи міцність і/чи якість виконуваної Роботи;

2.1.5. Після закінчення виконання Робіт, що оформляється актом виконаних Робіт, передати Замовнику його автомобіль. Відпрацьовані запасні частини, технічні матеріали, ПММ, акумулятори і шини, залишаються у Виконавця для подальшої утилізації;

2.1.6. Виконавець зобов’язаний інформувати Замовника про виявлення недоліків автомобіля, що впливають на безпеку його експлуатації і наполягати, при наявності технічної можливості, усунути виявлені недоліки, що впливають на безпеку експлуатації автомобіля Замовника. У випадку відмови Замовника від виконання запропонованих робіт з усуненням недоліків, що впливають на безпеку експлуатації автомобіля Замовника, Виконавець не несе відповідальність за безпеку експлуатації автомобіля.

2.2. Виконавець має право:

2.2.1. Переміщати автомобіль по ремонтному цеху та прилеглій до нього території.

2.2.2. Відмовитися прийняти автомобіль Замовника для виконання заявки останнього у випадку, якщо:

- у представника Замовника відсутня довіренісь, котра підтверджує його повноваження як уповноваженого представника Замовника;

- Замовник передає Виконавцю автомобіль у вигляді, що не дає можливості або ускладнює виконання огляду або заявки Замовника;

- заявка Замовника не може бути виконана Виконавцем з технічних причин;

- заявка Замовника не може бути виконана Виконавцем через відсутність на складі останнього агрегатів, запасних частин, комплектуючих і інших видаткових матеріалів, а Замовник при цьому наполягає на бажаному для нього терміні.

2.3. Замовник зобов’язаний:

2.3.1. Видати своєму представнику належним чином оформлену довіреність для підтвердження повноважень представника здійснювати заявки на Роботи, пов’язані із сервісним технічним обслуговуванням і ремонтом автомобіля Замовника з боку ФОП Луцяк М.К. і отримання ТМЦ.

2.3.2. Надати Виконавцю автомобіль у чистому стані, тобто в стані, що дозволить Виконавцю зробити огляд і необхідні тести автомобіля, а також виконати Заявку;

2.3.3. Оплачувати вартість Робіт і понесених у зв’язку з сервісно-технічним обслуговуванням автомобіля витрат в розмірі згідно розділу 3 даного Договору;

2.3.4. Прийняти від Виконавця автомобіль і виконані Роботи в порядку і на умовах даного Договору в обговорений Сторонами термін.

2.4. Замовник має право:

2.4.1. Одержувати результати всіх тестів проведених з його автомобілем;

2.4.2. Одержувати інформацію про Роботи, що виконуються ФОП Луцяк М.К., та про запчастини (комплектуючі), що використовуються при їх виконанні, а також їх вартість.

2.5. Приймання Робіт:

2.5.1. Замовник зобов’язаний перевірити якість виконаних Виконавцем Робіт у момент їхнього прийняття, про що складається акт виконаних Робіт. Акт виконаних Робіт повинен містити назву моделі, реєстраційний номер, що обслуговувався, перелік виконаних Робіт, кількість нормогодин, витрачених на виконання кожної Роботи згідно Карт норм часу Виконавця, вартість виконаних Робіт, перелік запчастин (комплектуючих), що були встановлені при виконанні Робіт, їх кількість, вартість згідно прейскуранту Виконавця;

2.5.2. У випадку виявлення Замовником недоліків у виконаних Роботах, що виникли не з вини Замовника, Сторонами складається акт із зазначенням виявлення недоліків і терміном їхнього усунення.

2.5.3.Про недоліки виконаних Робіт, що не могли бути виявлені на етапі підписання акту виконаних Робіт, і які виявляються лише в процесі використання автомобіля (приховані недоліки), Замовник зобов’язаний надати письмову претензію Виконавцю негайно після їх виявлення, але в межах гарантійного терміну (розділ 5 даного Договору).

2.5.4. Деталі, що були замінені, крім деталей замінених по гарантії, за вимогою Замовника повертаються останньому при передачі відремонтованого автомобіля. Деталі, що не були запитані Замовником на дату розрахунків, утилізуються і поверненню не підлягають.

 

3. ВАРТІСТЬ РОБІТ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Загальна вартість Робіт за цим Договором дорівнює сумарній вартості Робіт та запасних частин (комплектуючих), що будуть встановлюватися під час виконання Робіт, які надаються на умовах, передбачених цим Договором та Заявками, прийнятими до виконання.

3.2. Вартість Робіт по відповідній Заявці розраховується шляхом множення необхідної для виконання Роботи норми часу, яка встановлюється відповідно до Карт норм часу на виконання робіт, затверджених Виконавцем, на вартість 1 норма/год. Крім цього в загальну вартість Робіт включається також вартість запасних частин, агрегатів, комплектуючих, якщо вони, відповідно до Заявки Замовника, встановлюються на автомобіль.

3.3. Найменування, одиниця виміру, ціна за одиницю запасних частин (комплектуючих), що будуть встановлюватися або використовуватися під час виконання Робіт, формуються на підставі прейскуранта цін Виконавця на агрегати, запасні частини, комплектуючі і інші видаткові матеріали, які діють на момент подачі Заявки Замовника.

3.4. Розрахунки за виконані Роботи здійснюються у національній валюті України.

3.5 Оплата здійснюється шляхом перерахування Замовником грошових коштів на поточний рахунок Виконавця, що вказаний у цьому Договорі, в безготівковій формі протягом

_7_ ( семи ) банківських днів з моменту підписання обома Сторонами акту виконаних робіт, та надання рахунку на оплату виконаних робiт за актом.

3.6. Підставою для проведення розрахунків за виконані по відповідній заявці Роботи є підписаний обома Сторонами акт виконаних робіт та рахунок-фактура, виставлений Виконавцем не пізніше ніж за три банківських дні до закінчення відповідного строку оплати. В разі, якщо відповідний рахунок-фактура своєчасно не одержано Замовником, строк проведення розрахунку за виконані Роботи продовжується на відповідну кількість днів затримки надання такого рахунку-фактури Виконавцем.

 

4. УМОВИ ВИКОНАННЯ РОБІТ

4.1. Місце виконання Робіт: м. Одеса, вул. Паустовського ________________________________

4.2. Перелік необхідних для виконання Робіт за цим Договором зазначаються в Заявці Замовника.

4.3. Виконавець зобов’язується виконати Роботи протягом строку виконання робіт, вказаного у відповідній Заявці.

4.4.Приймання-передача Робіт по кожній Заявці проводиться уповноваженими представниками Сторін та оформлюється шляхом підписання Сторонами акту виконаних робіт та видаткових накладних.

 

5. ГАРАНТІЇ

5.1. На встановлені в автомобіль Замовника деталі (вузли, агрегати і т.п.) Замовнику надається гарантія терміном не менше _3_ (_трьох_) місяців або 6 тисяч км. пробігу автомобіля з дати підписання Сторонами акту виконаних робіт і за умов дотримання інструкції з експлуатації автомобіля, при цьому гарантійні зобов’язання не поширюються на деталі (вузли, агрегати і т.п.), що підлягають природному зносу.

5.1.1. Термін гарантії на Роботи встановлюється відповідно до ДСТУ 2322-93, але не менше 20 (двадцяти) діб з дати підписання Сторонами акту виконаних робіт.

5.2. Заміна деталей (вузлів, агрегатів і ін.) автомобіля, що вийшли з ладу протягом дії гарантії, здійснюється Виконавцем за свій рахунок.

5.3. Місце виконання гарантійного ремонту: ФОП Луцяк.

5.4. Гарантія на деталі (вузли, агрегати і т.п.) автомобіля згідно п. 5.1. даного Договору не поширюється в наступних випадках:

- якщо несправність викликана некваліфікованим втручанням Замовника і/ або третіх осіб, порушенням правил експлуатації автомобіля, неправильним настроюванням Замовником і/або третіми особами, забрудненим бензином, переробкою, аварією, використанням не рекомендованого палива або не виконанням необхідних сервісних робіт;

- при викраденні автомобіля і зв’язаних з ним ушкодженнях;

- закінчення гарантійного терміну.

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. Сторони несуть відповідальність за повне та своєчасне виконання прийнятих зобов’язань за цим Договором відповідно до чинного законодавства України та умов Договору.

6.2. У випадку невиконання або неналежного виконання однією зі Сторін своїх зобов'язань, що випливають з цього Договору та які призвели до заподіяння збитків іншій Стороні, винна сторона зобов'язана відшкодувати такі збитки в повному обсязі понад неустойку, передбачену цим Договором.

6.3. Під збитками слід розуміти проведені Стороною додаткові витрати, втрата або пошкодження майна, що виникли в результаті порушення умов цього Договору винною стороною, а також упущену вигоду.

 

7. ФОРС – МАЖОР

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі, якщо невиконання або неналежне виконання зобов’язань є наслідком дії непереборної сили або випадку, тобто надзвичайних і невідворотних обставин, які Сторони не могли ні передбачити, ні запобігти розумними силами (обставини форс-мажору), а саме: пожежі, повені, землетрусу, страйку, масових безпорядків, війни, що роблять неможливим виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань, і якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань.

У такому випадку виконання зобов’язання відкладається на термін дії обставин форс-мажору.

7.2. Сторона, що не може виконати зобов’язання за договором, повинна негайно, але не пізніше ніж через 15 днів після настання обставини форс-мажору, письмово повідомити про це іншу Сторону.

Обставини форс-мажору повинні бути документально підтверджені Стороною, яка на них посилається. Підтвердженням може бути документи, видані Торгівельно-промисловою палатою України, публікації в офіційній пресі, або засвідчені іншим компетентним органом.

7.3. Якщо форс-мажорні обставини та (або) їх наслідки тимчасово перешкоджають виконанню цього Договору, то виконання цього Договору зупиняється на строк, протягом якого вони є неможливими.

7.4. Сторона, яка не виконала умови п.7.2. цього Договору не розглядається як така, що підпадає під дію обставин форс-мажору та несе відповідальність за невиконання своїх зобов’язань згідно умов цього Договору.

 

8. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. Сторони вживають усіх заходів для вирішення розбіжностей шляхом переговорів, якщо такі виникають при виконанні даного Договору.

8.2. У випадку якщо Сторони не врегулюють розбіжності шляхом переговорів, то кожна із Сторін вправі звернутися до господарського суду в порядку, визначеному чинним законодавством України.

 

9.КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

9.1 Сторони зобов’язуються як протягом дії даного Договору, так і по закінченню його строку, зберігати конфіденційність будь-якої комерційної чи ділової інформації та іншої конфіденційної інформації, яка стала відома Сторонам у зв‘язку з укладанням та виконанням цього Договору, доки така інформація вже не буде відома громадськості з інших джерел.

9.2. Кожна із Сторін зобов‘язується не повідомляти чи розкривати без попередньої письмової згоди іншої Сторони конфіденційну інформацію, зазначену в п.9.1. Договору, будь-якій третій особі за винятком випадків прямо передбачених чинним законодавством України, а також надання інформації співробітникам державних, контролюючих та інших органів, які відповідно до чинного законодавства України мають право здійснювати перевірки фінансово-госоподарської діяльності суб‘єктів господарювання.

9.3. Інформація, що підлягає розкриттю у випадках, передбачених пунктом 9.1. цього Договору, розкривається (передається) Стороною, яка здійснює розкриття інформації, в обсязі, необхідному для досягнення цілей, у відповідності до яких вона передається.

 

10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Договір вступає в дію з моменту його підписання уповноваженими представниками Сторін, скріплення печатками та діє протягом одного року, але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань, передбачених ним.

10.2. Умови цього Договору можуть бути змінені за згодою Сторін відповідно до укладеної ними додаткової угоди до цього Договору.

10.3. Замовник має право достроково, в односторонньому порядку розірвати цей Договір, попередивши Виконавця не пізніше ніж за 15 календарних днів до дати розірвання. У цьому випадку договір вважатиметься розірваним через 15 календарних днів після отримання повідомлення Замовника про розірвання Договору. У цьому випадку взаєморозрахунки обох Сторін мають бути проведені за фактично виконані Роботи.

10.4. Усі зміни до цього Договору: додаткові угоди, калькуляції, протоколи та інші документи є чинними та обов’язковими для Сторін Договору лише за умови, якщо вони укладаються Сторонами у письмовій формі, підписуються уповноваженими представниками сторін та скріпляються печатками Сторін цього Договору.

10.5. Цей Договір може бути розірваний у порядку та випадках, передбачених чинним законодавством України.

10.6. За цим договором Замовник є платником податку на прибуток на загальних умовах, а Виконавець є платником єдиного податку – відповідно до Податкового кодексу України.

10.7. Жодна із Сторін не має права передавати свої права за цим Договором третім особам без письмової згоди другої Сторони за цим Договором.

10.8. Про всі зміни статусу платника податків, адрес та банківських реквізитів Сторони повинні негайно інформувати одна одну. У разі ненадання Стороною повідомлення про зміну нею адреси, інформація, надіслана на адресу, вказану в цьому Договорі, вважається надісланою належним чином.

10.9. Кожна із Сторін цього Договору стверджує, що особи, які його підписують мають всі передбачені чинним законодавством та їх установчими документами повноваження на здійснення представництва від імені Сторони без будь-яких обмежень та мають право на підписання цього Договору.

10.10. Договір складено у двох екземплярах, що мають однакову юридичну силу, по одному екземпляру для кожної із Сторін Договору.

 

11. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

ЗАМОВНИК

ВИКОНАВЕЦЬ

ТОВ „ _______________________________

ФОП Луцяк М.К.

Фактична/юридична адреса:

_________________________________________

р/р 000000000000

в ПАТ „___________”

МФО 000000

Свідоцтво платника ПДВ №: 00000000,

Індивідуальний податковий №: 000000000000

телефон: 0000000000


Директор


_____________________________

П.І.Б.

М.П.


Фактична/юридична адреса:

Україна, Одеська обл, Овідіопольский р-н, с. Калаглія, вул. Шевченка, 3

р/р 26000019543885

в ПАТ «ВБР»

МФО 380719

Код ЄДРПОУ: 25430000000034600

Індивідуальний податковий №: 2841016870

телефон: 097-2400500


Директор


_______________________

Луцяк М.К


М.П.